Miks on sisuturundus nii teadus kui kunst?

2000ndate alguses toimus radikaalne muutus ettevõtete ja tarbijate suhetes. Varem oli tarbija pigem sihtmärk, keda oma turundussõnumitega sihtida. Teleris, raadios, ajalehes, reklaamplakatitega. Siis tulid internet ja blogid. Brändid ja ettevõtted hakkasid kasvavas mahus aretama oma klientide ja potentsiaalsete klientidega dialoogi ja vestlust.

Populaarseks meetodiks sai tõmbeturundus (inbound marketing), mille mõte on huvitava sisuga külastajaid oma infoga tutvuma meelitada ja neid läbi väärtuse pakkumise järk järgult klientideks muundada. Ettevõtted hakkasid rääkima oma valdkonna trendidest ja ettevõtte köögipoolest. Eksperdid andma praktilisi näpunäiteid ning rääkima parimatest praktikatest.

Kuna enamik inimesi eelistab infot saada pigem ise otsides kui pealetükkiva reklaami kaudu, loovad ettevõtted huvitavat sisu, et turgu harida ja oma tugevustest rääkida ja end meeles hoida.

Aga nagu digiturunduses ikka, muutused on kiired. Inimesed otsivad oma probleemidele lahendusi esmajärjekorras internetist, täpsemalt Google-st. Seetõttu sai ka blogimise puhul SEO olulisemaks kui vestlus. Nüüd tuli turundajal olla ka täppisteadlane. Püstitada hüpoteese, teha uuringuid, teste, eksperimente. Otsingumootoritele ja konversioonidele optimeerimine said kõige suuremat suminat tekitanud turundusoskusteks. “Optimeerida, optimeerida, optimeerida”.

Sisuturundus = teadus


Turundus on uurimine, uurimine, testimine, uurimine, uurimine, testimine, uurimine, testimine, ja siis mõõtmine. Sisuturundusel on palju pistmist uurimistööga. See on mis tahes eksperdiks saamise eeldus.

Uuringud on teadmiste ja ka unikaalse sisu loomise oluline osa. SEO-s optimeeritakse paremusjärjestusi näiteks “märksõnauuringute” põhjal. Konversioonide optimeerimiseks tuleb teha põhjalikku uurimistööd, et selgitada välja klientide probleemid ja vajadused ning tutvuda, mida pakuvad teised turul olevad lahendused. Samuti tuleb uurida, kuidas ja mida inimesed internetis otsivad, mis neid huvitab ja liigutab.

Mida sügavamalt uurida, seda paremini on võimalik saavutada turunduseesmärgid. Uurimistööd on vaja teha ikka palju!

Jah, kõike saab guugeldada, aga ka guugeldamine on oskus. Lisaks info otsimisele ja hindamisele tuleb seda tööd tehes püstitada hüpoteese, teha järeldusi, tõlgendada jne. Lisaks meetoditele on sisuturundajal vaja laia silmaringi, info sünteesimise ja analüüsimise oskust.

Sisuturundus = kunst


Loovus, eneseväljendus, arvamused.. Kuigi SEO on kindlasti väga oluline, on ka tugev bränd ja kahepoolne dialoog väga olulised, eriti väiksemate ja alustavate ettevõtete puhul. Seetõttu ei tohiks lisaks optimeerimisele unustada sisu informatiivset ja emotsionaalset poolt.

Inimesed ostavad inimestelt. “Igale ostuotsusele eelneb emotsioon”. Ja emotsiooni on vaja nii copy-sse kui sisuteksti.

  1. Hea turundustekst tekitab emotsioone.
  2. Emotsioonid panevad tegutsema.
  3. Ja teod viivad varem või hiljem ostuni.

Kui ettevõte lubab vaadata oma kulisside taha, aitab see luua emotsionaalse sideme ja suurendada sihtrühma usaldust ettevõtte vastu.

Kas sisuturundaja peab olema pigem humanitaar- või täppisteadlane?

Suurepärane sisuturundaja tunneb oma publikut, rakendab nii loovaid kui ka tehnilisi oskusi ning teenindab sinu jaoks õigeid inimesi õigete sõnumitega õigetes kohtades.

Ilma uurimistööta ei ole võimalik seda tööd teha. Sageli saab palju ära teha oskusliku guugeldamisega erinevates keeltes. Hea viis mõista sihtrühma probleeme on erinevad foorumid, sotsiaalmeedia suletud ja avalikud grupid ja Google review-d sarnaste toodete või teenuste kohta.

Mõnikord on vaja rääkida kliendi või potentsiaalse kliendiga. Kõige olulisem on kvalitatiivse intervjuu puhul luua turvaline foon ja valida õiged küsimused, et saada võimalikult ausat ja põhjalikku infot.

Mõnikord on vaja läbi viia internetiküsitlus. On hea, kui sisukirjutaja saab aidata ka märksõna-analüüsiga ehk selgitada välja, kuidas inimesed internetist infot otsivad (milliste küsimuste ja märksõnade kaudu inimesed oma küsimusele vastust otsivad, mida nad otsivad ja kuidas kasutavad otsingumootorid märksõnu tulemuste esitamiseks.)

Hea, kui ta hoolitseks selle eest, et sinu otsingutulemus näeks Googles piisavalt hea välja, et õige sihtrühm sellel ka klõpsaks. Kui hästi läheb, on kõik need oskused ühes inimeses koos. Aga ei pruugi.

Kuidas minuga on?


Et sinu investeering sisusse end ära tasuks, on minu ülesanne kirjutada nii, et see

  • oleks kasulik sinu auditooriumile ja kliendile
  • oleks kasulik sinu äri jaoks
  • ja parendaks sinu väljatulekut otsingumootorites

TELLI UUDISKIRI!

Minu lubadus sulle:

Kirja rohkem kui uudiseid.

Mida järgmisena lugeda?

Mustandist puhtandiks

Arvatakse, et kogenud copywriter’i kirjutatud tekst on algusest peale hea. Hehee… no juhtub ka nii…Aga see on siiski pigem erand. Liblikas