Privaatsuspõhimõtted

Pean kinni privaatsuspoliitika põhimõtetest ja lähtun isikuandmete töötlemisel kõikidest kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest. Siit saad teada, milliseid isikuandmeid su kohta kogun, milleks neid kasutan ja kes su andmetele ligi pääsevad.


Veebilehe sirvimise statistika: 

Kogun Google Analytics 4 abil erinevaid statistilisi andmeid, mis on seotud sinu käitumisega kodulehel, aitavad kaardistada ja salvestada sinu eelistusi ja muuta sinu kasutajakogemust mugavamaks.

Satistikas kajastub: brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud veebilehed ja külastaja demograafilised andmed jms.

Veebilehe sirvimise statistika tarbeks kogutud andmeid kasutan anonüümsel kujul ega vii neid kokku sinu kui andmesubjektiga.Küpsiste (Cookies) kogutav statistika


“Küpsised” on andmefailid, mida salvestatakse Tiina Nuum OÜ veebilehe külastaja seadmesse.

Küpsistest saad loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

September 2023 seisuga ma ei kasuta küpsiseid selleks, et saaksin suunata sulle reklaame läbi teiste keskkondade (nt Facebook, Instagram, Youtube, Google jt).


Isikuandmete kogumise viisid ja töötlemise eesmärk

Potentsiaalse kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda kodulehel www.tiinanuum.ee, e-maili teel, kohtumisel või telefoni teel.

Töötlen kliendi ja potentsiaalse kliendi andmeid järgmistel eesmärkidel:

Pakkumuste saatmine (juhul, kui oled selleks eelnevalt soovi avaldanud)

  • Ärialase kliendisuhte hoidmine
  • Lepingu sõlmimine
  • Tellimuse täitmine
  • Teenuse osutamine
  • Teenuse toimimise tagamine


Andmete turvalisus

Kinnitan, et töötlen su andmeid vaid seaduses ette nähtud viisidel ja rakendan asjakohaseid tehnilisi meetmeid, et tagada turvalisus isikuandmete töötlemisel. Ma ei väljasta sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele (v.a seaduses õigusaktidega lubatud juhtudel nt riigiasutustele).

Sul on õigus igal hetkel tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega, taotleda nende parandamist, töötlemise piiramist, kustutamist.

Kui sul on küsimusi, palun võta ühendust: [email protected]

Kui arvad, et su privaatsust on rikutud, on sul õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.