Turunduskirjutaja

Minu tekstid toetuvad põhjalikule uurimistööle (veeb ja kliendi sisend), jutuvestmis- ja veenmistehnikatele, SEO ajakohastele praktikatele, ostupsühholoogiale ja neuroteadusele. Ja muidugi tuhandetele kokkupuudetele ettevõtete ja inimeste “hingeeluga”.

Minu küte on tohutult uudishimu erinevate teemade ja inimeste vastu. Punkti panna ja tähtaegadest kinni pidada treenitud süsteemsus ja tõhus tööeetika.

Minu töötee

Esimesed 10 aastat möödusid akadeemilises maailmas. Seal õppisin mõtlema.  Töötee järgmised 10 aastat täitsin turunduse ja kommunikatsiooniga seotud rolle erinevates ettevõtetes. Seal õppisin teisiti mõtlema.  

Oskused

Mu forte on tekst, aga käed on küljes ja näpp pulsil ka veebis, sotsiaalmeedias, kujundusprogrammides ja veebiarenduses, turundusanalüütikas ja meediasuhtluses.

Töökeeled

Peamised töökeeled: eesti ja inglise. Infot kogudes kasutan ka saksa, vene, soome, itaalia, prantsuse ja hispaania keelt. 

CV

Laulukirjutaja

Olen kirjutanud ka üle 50 laulu.